Flux d'activitat

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2020" del conjunt de dades Pressupostos Fa 3 hores

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 3 hores

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2019" del conjunt de dades Pressupostos Fa 3 hores

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 3 hores

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2021" del conjunt de dades Pressupostos Fa 3 hores

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 3 hores

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2020" del conjunt de dades Pressupostos Fa 3 hores

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2020" del conjunt de dades Pressupostos Fa 3 hores

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2019" del conjunt de dades Pressupostos Fa 3 hores

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 3 hores

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2021" del conjunt de dades Pressupostos Fa 3 hores

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 3 hores

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 1 dia

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 1 dia

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 1 dia

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 1 dia

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2021" del conjunt de dades Pressupostos Fa 1 dia

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 1 dia

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2019" del conjunt de dades Pressupostos Fa 1 dia

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 1 dia

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2020" del conjunt de dades Pressupostos Fa 1 dia

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 1 dia

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2021" del conjunt de dades Pressupostos Fa 1 dia

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 1 dia

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2019" del conjunt de dades Pressupostos Fa 2 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 2 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2021" del conjunt de dades Pressupostos Fa 2 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 2 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2019" del conjunt de dades Pressupostos Fa 2 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 2 dies

 • Carrega més