Flux d'activitat

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 13 hores

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2019" del conjunt de dades Pressupostos Fa 1 dia

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 1 dia

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2020" del conjunt de dades Pressupostos Fa 1 dia

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 1 dia

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2019" del conjunt de dades Pressupostos Fa 5 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 5 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2020" del conjunt de dades Pressupostos Fa 5 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 5 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2019" del conjunt de dades Pressupostos Fa 7 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 7 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2020" del conjunt de dades Pressupostos Fa 7 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 7 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2019" del conjunt de dades Pressupostos Fa 8 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 8 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2020" del conjunt de dades Pressupostos Fa 8 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 8 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2019" del conjunt de dades Pressupostos Fa 9 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 9 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2020" del conjunt de dades Pressupostos Fa 9 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 9 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2019" del conjunt de dades Pressupostos Fa 10 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 10 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2020" del conjunt de dades Pressupostos Fa 10 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 10 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2020" del conjunt de dades Pressupostos Fa 11 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 11 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2019" del conjunt de dades Pressupostos Fa 12 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 12 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2020" del conjunt de dades Pressupostos Fa 12 dies

 • Carrega més