Flux d'activitat

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2021" del conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2022" del conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2022" del conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2021" del conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2021" del conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2021" del conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2022" del conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2021" del conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2021" del conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2021" del conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2022" del conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2021" del conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2022" del conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2021" del conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2022" del conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Estat Partides Pressupostàries, 2021" del conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Pressupostos Fa 2 mesos

 • Carrega més