Flux d'activitat

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Activitats econòmiques" del conjunt de dades Activitats Fa 1 dia

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Activitats Fa 1 dia

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Activitats econòmiques" del conjunt de dades Activitats Fa 5 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Activitats Fa 5 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Activitats econòmiques" del conjunt de dades Activitats Fa 7 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Activitats Fa 7 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Activitats econòmiques" del conjunt de dades Activitats Fa 8 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Activitats econòmiques" del conjunt de dades Activitats Fa 8 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Activitats econòmiques" del conjunt de dades Activitats Fa 9 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Activitats econòmiques" del conjunt de dades Activitats Fa 9 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Activitats econòmiques" del conjunt de dades Activitats Fa 10 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Activitats Fa 10 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Activitats econòmiques" del conjunt de dades Activitats Fa 11 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Activitats Fa 11 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Activitats econòmiques" del conjunt de dades Activitats Fa 12 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Activitats econòmiques" del conjunt de dades Activitats Fa 12 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Activitats econòmiques" del conjunt de dades Activitats Fa 12 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Activitats Fa 12 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Activitats econòmiques" del conjunt de dades Activitats Fa 14 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Activitats Fa 14 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Activitats econòmiques" del conjunt de dades Activitats Fa 15 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Activitats Fa 15 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Activitats econòmiques" del conjunt de dades Activitats Fa 16 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Activitats Fa 16 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Activitats econòmiques" del conjunt de dades Activitats Fa 17 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Activitats Fa 17 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Activitats econòmiques" del conjunt de dades Activitats Fa 18 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Activitats Fa 18 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Activitats econòmiques" del conjunt de dades Activitats Fa 19 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Activitats Fa 19 dies

 • Carrega més