Població

Cens de població

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Mantenidor OAC
Última actualització Maig 31, 2021, 23:26 (UTC)
Creat Octubre 7, 2019, 10:41 (UTC)
Ambit_Transparencia
ChainTx-Població per Districte i Sexe https://ropsten.etherscan.io/tx/0x624411b75462f1a4ac6d7f74781c5ec8bf34830601faa9705bfeada8f2526b63
ChainTx-Població per Districte, 2021 https://ropsten.etherscan.io/tx/0x641e2efb3a8049dd6b0b0beb72843f2320ce0465c45b090af2e7f7843c857a9c
ChainTx-Població per Districte, Any i Sexe https://ropsten.etherscan.io/tx/0x1bca94ae99cb752062223c8908175be0710a206dbc96cc2778f11fa019da4643
ChainTx-Població per Nivell d'Estudis https://ropsten.etherscan.io/tx/0xe8b7f65a296647f0a527a3b701c8825ee9b1d500ccf78fb40c1fd9e2b1ff2056
ChainTx-Població per Nivell d'Estudis, 2021 https://ropsten.etherscan.io/tx/0xb5070851f7863e870de98f372d54510eedb63d9dc8d4e760062f22e0fbb738cf
ChainTx-Població per Sexe i Any https://ropsten.etherscan.io/tx/0x5bf429498669b92d88807fa1a78bcfc106c82fa563c1a68433970ff875362a28
IPFS-Població per Districte i Sexe https://ipfs.io/ipfs/QmSZ6qndQjouZDAWYnFLtHWCmMXXHKgB49LMqnMtix1WZq
IPFS-Població per Districte, 2021 https://ipfs.io/ipfs/QmaQBpkCFAEiWpLaGw58mjvRSHWa8WRNaHerwNYmFDWndE
IPFS-Població per Districte, Any i Sexe https://ipfs.io/ipfs/QmYuws68meTo3LCxn6yaCV517NutCjxdTZHLo29ZyNny9f
IPFS-Població per Nivell d'Estudis https://ipfs.io/ipfs/QmcrJS6og2mbvmwPsxkJWvc5XF2emr33hQowQ969e7s9qw
IPFS-Població per Nivell d'Estudis, 2021 https://ipfs.io/ipfs/QmVvvTDLk7wLNFB8um2cDmK6uxfN9HtDUvhpfaMzCaWneQ
IPFS-Població per Sexe i Any https://ipfs.io/ipfs/QmVvy23hSZXcsnbYsLA8iLgFJfaU4NpWwL2579bQb25yj8
Referencia Persona i Família
Sistema Societat
Subsistema Ciutadans
frequencia_actualitzacio 1 Mes