Població

Cens de població

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Mantenidor OAC
Última actualització Desembre 3, 2020, 09:50 (UTC)
Creat Octubre 7, 2019, 10:41 (UTC)
Ambit_Transparencia
ChainTx-Població per Districte i Sexe https://ropsten.etherscan.io/tx/0x2337670a943ce0a2c9dfc8ed76ea070758efa1aa27e26f85d426bde635fc8dd5
ChainTx-Població per Districte, Any i Sexe https://ropsten.etherscan.io/tx/0x1bca94ae99cb752062223c8908175be0710a206dbc96cc2778f11fa019da4643
ChainTx-Població per Nivell d'Estudis https://ropsten.etherscan.io/tx/0xe8b7f65a296647f0a527a3b701c8825ee9b1d500ccf78fb40c1fd9e2b1ff2056
ChainTx-Població per Sexe i Any https://ropsten.etherscan.io/tx/0xd476d7f99ae7b215c92c2d8a2479d1f163c7e37b23caf9e35dc22f8b7f0953c7
IPFS-Població per Districte i Sexe https://ipfs.io/ipfs/Qmaqy3T6A23YBUPG7fNVfWWSHkkAB55aiMdCXmaL6aeJ3Z
IPFS-Població per Districte, Any i Sexe https://ipfs.io/ipfs/QmYuws68meTo3LCxn6yaCV517NutCjxdTZHLo29ZyNny9f
IPFS-Població per Nivell d'Estudis https://ipfs.io/ipfs/QmcrJS6og2mbvmwPsxkJWvc5XF2emr33hQowQ969e7s9qw
IPFS-Població per Sexe i Any https://ipfs.io/ipfs/QmY1nM6i54QaJuez8UczWbr1kod3nAYzggk1dqVa99mv8m
Referencia Persona i Família
Sistema Societat
Subsistema Ciutadans
frequencia_actualitzacio 1 Mes