Endeutament

Nivell d’endeutament per any de l’Ajuntament

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Mantenidor Intervenció
Última actualització Març 31, 2020, 23:05 (UTC)
Creat Octubre 7, 2019, 10:13 (UTC)
Ambit_Transparencia gestio-economica
ChainTx-Endeutament https://ropsten.etherscan.io/tx/0xe1b50278ba65fe065d9cb2b808635386bd073cf5825acaac3bc5b5fcc3d96326
IPFS-Endeutament https://ipfs.io/ipfs/QmdTshX9NYJMQ5J6PkmWXqfxzjBogmZKDDdrA94fYHcVmA
Referencia Finances
Sistema Interaccions
Subsistema Economia
frequencia_actualitzacio 3 Mesos