Endeutament

Nivell d’endeutament per any de l’Ajuntament

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Mantenidor Intervenció
Última actualització Setembre 30, 2021, 23:05 (UTC)
Creat Octubre 7, 2019, 10:13 (UTC)
Ambit_Transparencia gestio-economica
ChainTx-Endeutament https://ropsten.etherscan.io/tx/0x83d20acff98354840985b0a76c2fbc9dff0bf7bb20e6fc6c983f1836e7764471
IPFS-Endeutament https://ipfs.io/ipfs/QmbUXe2BfThyXTBRYbiSLAdxA6o5TtgVbkYPfchK3CP1Sk
Referencia Finances
Sistema Interaccions
Subsistema Economia
frequencia_actualitzacio 3 Mesos