Contractació

Dades relatives a la contractació de l'Ajuntament

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Mantenidor Intervenció
Última actualització Setembre 19, 2020, 01:02 (UTC)
Creat Gener 9, 2020, 13:50 (UTC)
Ambit_Transparencia gestio-economica
ChainTx-Contractes menors, 2019 https://ropsten.etherscan.io/tx/0x541a4a0c365d9593f840759d8c2daa88e632dfcaf3ee9fa0ff18b0d2d8f22d05
ChainTx-Contractes menors, 2020 https://ropsten.etherscan.io/tx/0x447f562f69f905e3eb69932a99149f94826c15a38fde79bbcc1048d30d72587a
IPFS-Contractes menors, 2019 https://ipfs.io/ipfs/QmemdkdABGrZLDAUuS48F2B2LteTD2UesCyorJiPvhRNiQ
IPFS-Contractes menors, 2020 https://ipfs.io/ipfs/QmZxQw6TFZMdTbxmNpiqF746LNp4Nfp5D8BzpjPEgPeFLk
Referencia Finances
Sistema Interaccions
Subsistema Economia
frequencia_actualitzacio 24 Hores