Contractació

Dades relatives a la contractació de l'Ajuntament

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Mantenidor Intervenció
Última actualització Novembre 29, 2021, 00:38 (UTC)
Creat Gener 9, 2020, 13:50 (UTC)
Ambit_Transparencia gestio-economica
ChainTx-Contractes menors, 2019 https://ropsten.etherscan.io/tx/0x4d38739dd05760d43cca1add4e9434bb6029f6a3744c031666c5288b79307128
ChainTx-Contractes menors, 2020 https://ropsten.etherscan.io/tx/0x6ecad171a029bdf9fbd3de4f821a130bab767f44d77d7ca1811828756b7cbeea
ChainTx-Contractes menors, 2021 https://ropsten.etherscan.io/tx/0x32622b06c35b38a035ed7d5d63402e8e9364e79931198101b7819594a8b546e4
IPFS-Contractes menors, 2019 https://ipfs.io/ipfs/QmezyEZjTq3mwH2VNoqiSV4MB9ErvJXtGRYojFURv2FW2m
IPFS-Contractes menors, 2020 https://ipfs.io/ipfs/QmSmD7YiNF1Nje6yLRW6wUAoZYiKhLcthWke3dgqX2jVon
IPFS-Contractes menors, 2021 https://ipfs.io/ipfs/QmfB46Q7L9ZgvzbnQGriDWiHHE1yCWkNiA7SQZHcAH3yty
Referencia Finances
Sistema Interaccions
Subsistema Economia
frequencia_actualitzacio 24 Hores