Contractació

Dades relatives a la contractació de l'Ajuntament

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Mantenidor Intervenció
Última actualització Abril 2, 2020, 23:37 (UTC)
Creat Gener 9, 2020, 13:50 (UTC)
Ambit_Transparencia gestio-economica
ChainTx-Contractes menors, 2019 https://ropsten.etherscan.io/tx/0x3684772c2eebb83567bdf9d84f16c80704c55fea460250d33447c253f967d934
ChainTx-Contractes menors, 2020 https://ropsten.etherscan.io/tx/0xf8c44bccaa3daf571b4d411d439faf69047b1d36c0fd24ecb63366922f91b3b2
IPFS-Contractes menors, 2019 https://ipfs.io/ipfs/QmdD5GB6LJRdfFGFF9Wt7p1toqNMNXoF8hGQzR5MwSERc2
IPFS-Contractes menors, 2020 https://ipfs.io/ipfs/QmWnSzTm3PfmWQPLj7xZUNHEcQJE1S4ELZc1Mv9Rre9YAK
Referencia Finances
Sistema Interaccions
Subsistema Economia
frequencia_actualitzacio 24 Hores