Contractació

Dades relatives a la contractació de l'Ajuntament

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Mantenidor Intervenció
Última actualització Desembre 3, 2020, 09:41 (UTC)
Creat Gener 9, 2020, 13:50 (UTC)
Ambit_Transparencia gestio-economica
ChainTx-Contractes menors, 2019 https://ropsten.etherscan.io/tx/0x4d38739dd05760d43cca1add4e9434bb6029f6a3744c031666c5288b79307128
ChainTx-Contractes menors, 2020 https://ropsten.etherscan.io/tx/0x6ecad171a029bdf9fbd3de4f821a130bab767f44d77d7ca1811828756b7cbeea
IPFS-Contractes menors, 2019 https://ipfs.io/ipfs/QmezyEZjTq3mwH2VNoqiSV4MB9ErvJXtGRYojFURv2FW2m
IPFS-Contractes menors, 2020 https://ipfs.io/ipfs/QmSmD7YiNF1Nje6yLRW6wUAoZYiKhLcthWke3dgqX2jVon
Referencia Finances
Sistema Interaccions
Subsistema Economia
frequencia_actualitzacio 24 Hores