Cartografia

Mapes de la ciutat

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Última actualització Març 31, 2024, 23:49 (UTC)
Creat Octubre 4, 2019, 06:21 (UTC)
ChainTx-Mapa Seccions Censals de Valls https://ropsten.etherscan.io/tx/0xc8513072311e3f81ab1972782b7c58fec9bc8c90c52274bbd7c5ab0acd9197cc
ChainTx-Mapa de carrers de Valls https://ropsten.etherscan.io/tx/0x10c6171e0e27e9420eed76fbd909bd585ba87366bc833cb8e77df63d4171c70d
ChainTx-Mapa de punts WiFi de Valls https://ropsten.etherscan.io/tx/0x38084ce454cde39d8a7d9d6bb0d8011668c5fab0af750241bbe79313197df004
IPFS-Mapa Seccions Censals de Valls https://ipfs.io/ipfs/QmapdCNr6yA8LcD8kqfPSos1raZMG7tuPASoHq3Fqa5qJ4
IPFS-Mapa de carrers de Valls https://ipfs.io/ipfs/Qme4nos3bCQ5BF44YVK5rHMQ8RMCwmF5AmgjaLxBdTMuLp
IPFS-Mapa de punts WiFi de Valls https://ipfs.io/ipfs/QmSj9VJ2ASQVZVHTAQfn2uxSUtnHoPWKhmGxEPKvXL8rkL