Flux d'activitat

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Vehicles per Tipus" del conjunt de dades Vehicles Fa 1 dia

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Vehicles per Tipus" del conjunt de dades Vehicles Fa 1 dia

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Vehicles de més de 10 Anys" del conjunt de dades Vehicles Fa 1 dia

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Vehicles Fa 1 dia

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Vehicles per Tipus" del conjunt de dades Vehicles Fa 5 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Vehicles Fa 5 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Vehicles de més de 10 Anys" del conjunt de dades Vehicles Fa 5 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Vehicles Fa 5 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Vehicles per Tipus" del conjunt de dades Vehicles Fa 7 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Vehicles Fa 7 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Vehicles de més de 10 Anys" del conjunt de dades Vehicles Fa 7 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Vehicles Fa 7 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Vehicles per Tipus" del conjunt de dades Vehicles Fa 8 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Vehicles Fa 8 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Vehicles de més de 10 Anys" del conjunt de dades Vehicles Fa 8 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Vehicles Fa 8 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Vehicles per Tipus" del conjunt de dades Vehicles Fa 9 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Vehicles Fa 9 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Vehicles de més de 10 Anys" del conjunt de dades Vehicles Fa 9 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Vehicles Fa 9 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Vehicles per Tipus" del conjunt de dades Vehicles Fa 10 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Vehicles Fa 10 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Vehicles de més de 10 Anys" del conjunt de dades Vehicles Fa 10 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Vehicles Fa 10 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Vehicles per Tipus" del conjunt de dades Vehicles Fa 11 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Vehicles Fa 11 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Vehicles de més de 10 Anys" del conjunt de dades Vehicles Fa 11 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Vehicles Fa 11 dies

 • Gravatar admin ha canviat l'element extra "ChainTx-Vehicles per Tipus" del conjunt de dades Vehicles Fa 12 dies

 • Gravatar admin ha modificat el conjunt de dades Vehicles Fa 12 dies

 • Carrega més